Jam Skrbnik avtentikacija
Geslo za Skrbnik:

Pomembno: Od tega trenutka dalje morate v brskalniku imeti omogočene piškotke, drugače skrbniška dejanja ne bodo veljavna.

Piškotki za seje se v skrbniškem vmesniku Mailmana uporabljajo zato, da ni potrebna ponovna avtentikacija za vsako skrbniško dejanje. Ta piškotek poteče samodejno, ko zaprete brskalnik ali ko se odjavite z gumbom Odjava pod Druge skrbniške dejavnosti (kar boste videli, ko se prijavite).


Jam seznam upravlja indy at kibla.org, marko at kibla.org, braun at kibla.org
Skrbniški vmesnik za Jam (zahteva avtorizacijo)
Pregled vseh poštnih seznamov na mailman.kibla.org

Delivered by Mailman
version 2.1.13
Python Powered GNU's Not Unix